TOP > Technical Reports of the MRI > No.65

Technical Reports of the Meteorological Research Institute No.65

International Research for Prevention and Mitigation of Meteorological Disasters in Southeast Asia

Kazuo Saito, Tohru Kuroda, Syugo Hayashi, Hiromu Seko, Masaru Kunii, Yoshinori Shoji, Mitsuru Ueno, Takuya Kawabata, Shigeo Yoden, Shigenori Otsuka, Nurjanna Joko Trilaksono, Tieh-Yong Koh, Syunya Koseki, Le Duc, Kieu Thi Xin, Wai-Kin Wong and Krushna Chandra Gouda


December 2011

DOI : 10.11483/mritechrepo.65

All Rights Reserved, Copyright © 2003, Meteorological Research Institute, Japan