Members

Yasuhito Igarashi
Mizuo Kajino
Kouji Adachi
Yasuhiro Kawabata
Joseph
Yousuke Sato
Yayoi Inomata

member

Front row, left to right:

Kyouko KANEBA (Staff), Yuuji ZAIZEN (Researcher), Mizuo KAJINO (Researcher) , Miho KABASAWA (Staff), Yasuhito IGARASHI (Group leader), Kenzou HAMA (Staff), Risako SUZUKI (Staff)


2nd row, left to right:

KOBAYASHI (Univ. of Tsukuba) , SAWADA (Univ. of Tsukuba) , ITOU (Univ. of Tsukuba) , Kayo YANAGIDA (Staff), Takeshi ITOU (Staff) , Yasuhiro KAWABATA (Researcher) , Yuriko KAMIYA (Staff)


Back row, left to right:

TANJI (Univ. of Tsukuba) , Tooru KIMURA (Staff) , Kouji ADACHI (Researcher) , Joseph CHING (Research Associate)